Plánovací a evidenční software
Pro bezpečnost obce

Legislativní a tematická podpora
pro členy složek JSDH a SDH

Kompletní přehled
O stavu jednotky

Úkoly a plány sboru
Činnost sboru
Zápis činnosti sboru
Dokumentace
Správa členů
Členství a funkce
Účetnictví
Správa majetku
Sport a mládež
Aktivity

Legislativní a tematická podpora
pro členy složek JSDH A SDH

Program Kancelář pro obec vytváří legislativní a tematickou podporu pro pracovníky měst a obcí, mající na starost oblast požární ochrany, krizového řízení a ochrany obyvatel v součinnosti se složkami JSDH.

Pro členy JSDH předkládá systematický návod pro řízení a správu jednotlivých činností v jednotce. Zpracovává činnost členů a techniky JSDH, hlídá a upozorňuje na plnění termínů.

Pro SDH program pokrývá legislativní a zájmovou činnost sboru.

Města a obce JSDH SDH