Aktualizace

Program KPO6 je průběžně aktualizován, aktualizace jsou zpoplatněny jednou ročně.
Verze: 6.0.74 (18.9.2020)

Novinky v této verzi
 - do SDH přidány nové funkce týkající se psovodů
 - přidána možnost zadávat poznámka u členů
 - oprava nastavení oprávnění pro přístup do peněžního deníku
 - do exportu události k řešení přidána poznámka, náležící prostředku
 - do výpisu produktů přidán sloupec s datem, kdy byl produkt dán do užívání
 - zvětšeno pole pro poznámku u prostředků
 - upravený výpis výročí členů
 - přidána možnost importovat členy z SDH/JSDH do JSDH/SDH
 - přidána možnost uložit rozpracovanou zprávu o zásahu 
 - přidán odkaz na správu prostor přímo na úvodní stránku
 - výpis pohotovosti nyni zohledňuje zda je pohotovost potvrzena či nikoliv
 - do výpisu členů přidána informace, kolik let člen dosáhne daný rok, pohlaví a také poznámka
 - přidána možnost odeslat zapomenuté heslo na jakýkoliv účet


Verze: 6.0.73 (13.12.2017)

Novinky v této verzi
 - přidána správa chybových hlášek
 - přidána možnost skrýt členovi fotku z web stránek
 - přidána možnost zapisovat a evidovat informace o možnostech ubytování v případě krizové události v obci
 - přidána možnost ukončení odbornosti
 - přidána možnost exportovat seznam vyznamenání
 - přidána možnost filtrovat seznam vyznamenání
 - přidána možnost zadávat kontaktní email pro administrátora
 - přidána možnost nechat si zaslat zapomenuté heslo na email administrátora
 - přidána možnost ve výpisu produktů filtrovat dle typu produktu
 - odkaz na hlášení v kartě sboru nyní odkazuje na hlášení za rok 2017
 - došlo ke změně ukládání nastavení sloupců na jednotlivých stránkách (např. na stránce s výpisem produktů či členů), všechno dosavadní nastavení bylo resetováno

Verze: 6.0.72 (5.7.2017)

Novinky v této verzi
 - do SDH a JSDH přidány nové odbornosti
 - do SDH přidány nové funkce
 - ve výplatnici je možné zobrazit již odhlášené členy jednotky
 - optimalizace a zvýšení rychlosti běhu aplikace


Verze: 6.0.71 (23.5.2017)

Novinky v této verzi
 - výplatnice: přidána možnost skrýt aktivity s nulovou činností ve výplatnici
 - web: přidány další ukázkové weby Vašich kolegů
 - web: skrytá hlavní fotka
 - web: přidán odkaz na novinky a soutěže
 - web: přidána možnost definovat vlastní hlavní kategorie
 - prostředky: přidána možnost definovat u prostředku dodavatele
 - strojní služba: na stránkách s provozním deníkem vozidel, plavidel, pil a agregátů přidána možnost přímo zapisovat doplnění PHM
 - strojní služba: u typu prostředku sekačka přidána možnost evidovat provozní kapaliny a doplnění PHM
 - strojní služba: agregáty mimo provoz jsou označeny hvězdičkou
 - výpis členů: v SDH se automaticky vypočítává typ členství (čekatel, mladý hasič, hasič)
 - kontroly: do všech výpisů kontrol přidány informace o všech ev. číslech produktů, které má
 - hlídáčky: u narozenin se nyní zobrazuje aktuální věk
 - ZOZ: to tisku přidána informace o přívěsu

 

Verze: 6.0.70 (21.12.2016)

Novinky v této verzi
 - rozšířené/upravené možnosti zadávat informace ohledně typů událostí a činnosti u ZOZ
 - přidána možnost uvádět u ZOZ příznaky


Verze: 6.0.69 (19.12.2016)

Novinky v této verzi
 - přidána stránka s přehledem o vyznamenáních členů
 - nastavení URL pro nové hlášení pro SHČMS
 - přidána možnost odeslat fotografie členů do SHČMS
 - u úkolů je nyní možné zaškrtnou, že se mají počítat do hlášení
 - přidána možnost přenášet některé vyznamenání do SHČMS
 - do inventur přidán sloupeček o změně stavu prostředku
 - narozeniny nyní upozorňují 14 dní dopředu
 - přidány nové typy prostředků: hydraulická ruka, hydraulický naviják


Verze: 6.0.68 (11.10.2016)


Novinky v této verzi
 - funkcionalita filtrování záznamu dle roku si nyní pamatuje vybranou hodnotu
 - při přechodu ze stránky "události k řešení" na stránku s konkrétním záznamem se vyfiltruje právě pouze zmíněný záznam, se kterým je možné dále pracovat
 - při importu dat z evidencesdh.cz dojde k aktualizaci ev. čísel
 - vozidla, která nejsou v provozu jsou nyní označena hvězdičkou (např. při vypisování ZOZ atd.)
 - na stránky pro zadávání jízd, použití agregátů atd. přidány odkazy na stránku s tankováním
 - rozšířen export členů SDH do .xls
 - přidána možnost hromadného zadávání kontrol, revizí a kalibrací
 - přidán hlídáček a možnost zadávat technické prohlídky plavidel
 - přidána možnost zapsat více osob při zadávání revizí


Verze: 6.0.67 (18.7.2016)

Novinky v této verzi
 - napříč programem přidána možnost filtrovat záznamy dle roku
 - u zadávání činnosti je možné nyní zadat příplatek v procentech
 - u tisku a výpisu záznamů ve výplatnici je nyní možné skrýt členy s nulovými záznamy
 - přidána možnost odeslat zprávu o zásahu přímo s dialogového okna ZOZ
 - přidána možnost zamezit uživatelům zpětně upravovat záznamy v pohotovosti
 - v tisku prodýchávání se zobrazují informaci o členovi


Verze: 6.0.66 (3.6.2016)

Dnešní aktualizace je zaměřena na komunikaci uživatelů programu se zástupci sdružení SH ČMS, institucí a firem, které vám budou v programu představovat novinky z oblasti legislativní, vědecké a zájmové. Součásti programu budou také soutěže, kde Vám budou představeny zajímavé a užitečné věci z hasičské, sportovní a zájmové oblasti.
 
Z programové oblasti jsme přidali
 - možnost zadávat u prostředků s motorem spotřebu oleje, ta se následně promítne v uzávěrkách
 - u výpisu prostředků možnost zobrazovat pouze prostředky, které nejsou momentálně v provozu
 
V oblasti SDH se z programu stává komunikační kanál mezi SDH a SH ČMS. Na vaši žádost vám pracovník OSH může zaslat kód k načtení dat z databáze OSH, který si vložíte do modulu SDH.
 

Verze: 6.0.65 (22.4.2016)

Novinky v této verzi
 - přidána možnost exportovat prostředky do souboru .xls
 - přidána možnost exportovat události v systému do .xls
 - přidáno nových funkcí pro SDH a jejich párování na nově vzniklé funkce v SHČMS (evidencesdh.cz)
 - do tisku ZOZ přidány informace o plavidlech
 - do ostatních prostředků v ZOZ je nyní možné zapisovat více typů prostředků, prostředky pro výběr jsou seřazeny abecedně a zobrazují se u názvu také ev. čísla
 - přidána možnost odpovídat na aktuální informace (vytvoření komunikačního kanálu)
 

Verze: 6.0.64 (10.3.2016)

Novinky v této verzi
 - přidána možnost zvolit si řazení prostředků při tisku inventury
 - historická technika se přenáší na web
 - přidány možnosti export osob pro: HZS, obec, velitele
 - přidána možnost zadávat ověření odborností

Verze: 6.0.63 (23.2.2016)

Novinky v této verzi
 - do seznamu prostředků v inventurách přidán sloupeček s informací o jaký typ prostředků se jedná
 - vytvoření stránky s přehledem odškolených hodin člena ve vybraném roce
 - přidána informace o tom, kolik let celkem strávil v SHČMS
 - přidán nový druh pohonu motoru: ASPEN
 - rozšíření možnosti zadávat parametry u vozidel
 - úprava tisku karty člena v JSDH
 - optimalizace importu členů z OSH do programu KPO
 

Verze: 6.0.62 (1.2.2016)


Novinky v této verzi
 - technika se přenáší do Internetových stránek
 - do záhlaví tisku v SDH přidán text o SDH
 - v seznamu členů přidáno filtrování dle data narození
 - přidána stránka pro činnost přípravky
 - přidána možnost definovat více školitelů u školení jednotky
 - přidán tisk historie prodýchávání dýchacích přístrojů
 - přidána možnost přidávat soubory k prostředkům
 - přidána možnost definovat oprávnění pro přístup k datům OSH

Verze: 6.0.61 (17.12.2015)

Novinky v této verzi
 - do dokumentace SDH byly přidány potřebné dokumenty pro výroční valné hromady
 - seznam ZOZ jsme rozšířili o pole adresa
 - upravili jsme tisk zdravotních prohlídek, aby lépe zobrazovaly informace o odbornostech člena
 - do záhlaví programu jsme přidali odkaz na náš facebook a budeme rádi, když nás na něm navštívíte, případně podpoříte
 
rozšíření týkající se modulu pro Internetové stránky
 - přidali jsme možnost vkládat na jednotlivé stránky soubory ke stažení
 - přidali jsme možnost přejmenovat/schovat hlavní kategorie internetových stránek
 - nyní máte také možnost sdílet každou stránku prostřednictvím facebooku
 - vylepšili jsme systém zobrazování podstránek
 - přidali jsme automaticky generovanou stránku s výpisem všech Vaších členů a s informacemi o jejich vyznamenáních, funkcích a odbornostech (zobrazování této stránky je volitelné)


Verze: 6.0.59,60 (2.12.2015)

- technické prohlídky přívěsů je možné nyní zadávat i v intervalu 6-ti let
 - vylepšení a úpravy modulu pro Internetové stránky
- technické prohlídky přívěsů je možné nyní zadávat i v intervalu 6-ti let
 - vylepšení a úpravy modulu pro Internetové stránky
 - technické prohlídky přívěsů je nyní možné zadávat i v intervalu 6-ti let
 - vylepšení a úpravy modulu pro Internetové stránky

- technické prohlídky přívěsů je možné nyní zadávat i v intervalu 6-ti let
 - vylepšení a úpravy modulu pro Internetové stránky
- technické prohlídky přívěsů je možné nyní zadávat i v intervalu 6-ti let
 - vylepšení a úpravy modulu pro Internetové stránky

Verze: 6.0.57, 58 (19.11.2015)

1, Nová aktualizace programu, kterou začnete používat přináší nové moduly, které jak věříme, Vám budou ku prospěchu. Tyto moduly jsou stále ve vývojí a budeme je v následujících měsících rozšířovat a upravovat tak, aby Vám byly co nejvíce ku prospěchu. Prosíme proto o trpělivost a Vaše případné podněty jak program KPO6 vylepšovat si rádi vyslechneme.  
 

Úvodní stánka programu dosáhla jistých změn. Jedná se především o 3 funkční prvky v levé části obrazovky. Při běžné práci s programem si jich možná ani nevšimnete, ale pod nenápadnými tlačítky se skrývají silné nástroje.

Vzdělávání - naleznete zde užitečné informace od instuticí, jejichž činnost je spojena s činností SDH a JSDH. Budou zde zobrazovány informace legislativní, aktuality z dění okolo dobrovolných hasičů, pozvánky na nadcházející akce apod.

Nabídka - zde naleznete informace o tradičních i nových výrobcích a technologiích používaných nejen v požární ochraně.

Web - nově Vám nabízíme v rámci programu KPO6 možnost prezentovat Vaší činnost veřejnosti prostřednictvím Internetových stránek. Informace zobrazované na Internetových stránkách budou částečně tvořeny Vaším individuálním obsahem a z části se budou generovat automaticky z dat zapsaných v programu. O tom, které informace se zobrazí veřejnosti na Internetových stránkách Vašeho sboru či jednotky rozhodujete jen vy sami.
 

2, Klasické úpravy v programu prováděné standardně

 - Rozšířený import dat z OSH
 - Rožšířená možnost zápisů údajů do zprávy o zásahu
 - Rozšířený tisk uzávěrek
 - Do uzávěrek přidány informace o tankování a doplnění olejů

 

3, Stává se, že někteří uživatelé, kteří mají nainstalovaný program na svém lokální PC a spouštějí jej z plochy svého PC, si myslí, že pracují s internetovou verzí programu. Tak tomu bohužel není, pracují pouze na svém PC. Proto jsme změnili ikonu na ploše Vašeho PC (měla stejný vzhled jako Internetový prohlížeč).


 

Verze: 6.0.56 (27.7.2015)

Novinky v této verzi
 - přidána možnost přiřadit osobě označení (např. ml., st. atd.)
 - přidána stránka s možnosti zapisovat používání motorových pil
 - popis ZOZ je možné nyní editovat prostřednictvím editoru
 - přidán nový typ prostředku: prostředek na hubení hmyzu (chem. služba, hasiva a sorbenty)
 - ZOZ jsou rozšířeny o použití plavidel u zásahu
 - Členové, kteří ukončili členství, se nyní zobrazují v nabídkách osob, ale jsou vždy zobrazování po aktivních osobách a jsou označení hvězdičkou.
 - Na stránce s doplňováním PHM se nyní zobrazují i prostředky tech. služby s pohonem na plyn

Verze: 6.0.55 (20.5.2015)

Pozor, důležitá informace pro starosty obcí
GŘ HZS ČR vydalo v únoru 2015 nový vzor Požárního řádu obce.
Bližší informace v programu v Dokumentace – Dokumenty ke stažení.
Předejte prosím tuto informaci starostovi obce.

Novinky v této verzi
 - přidána možnost zadávat oprávnění uživatelům k členským příspěvkům po sekcích
 - optimalizace načítání úvodní stránky
 - předvyplnění emailu u posílání zdravotních prohlídek + přidána možnost připojit poznámku při odesílání zdr. prohlídky
 - do formulářů pro odeslání/přijetí dat z evidence přidány kódy uložené v kartě sboru
 - v různých nastaveních je nyní možné předdefinovat si email pro KOPIS, ten se pak automaticky přednastaví v dialogu pro odeslání ZOZ
 - přidána možnost odeslat i zprávu o činnosti
 

Verze: 6.0.54 (13.4.2015)

Novinky v této verzi
 - v seznamu události se nyní zobrazují i upozornění na výročí členství a funkce osob
 - přidána možnost upozorňovat vybrané osoby emailem ohledně narozenin a výročí členství a funkcí osob v jednotce/sboru.
 - přidána stránka s různými nastaveními programu (např. zda se mají emailem zasílat upozornění na narozeniny/výroči každý rok, nebo pouze u kulatých výročí)
 - přidány tisky přehledu agregátu a použití agregátů, tisk uzávěrky agregátu rozšířen o jednotlivá použití
 - rozšířené tisky pro nositele dýchací techniky
 - k dych pristrojům pridana moznost zapisovat zvl. ev. cislo
 - přidána možnost odeslat ZOZ na konkrétní email
 - přidána možnost odeslat zdr. prohlídku na konkrétní email

Verze: 6.0.53 (25.2.2015)

Novinky v této verzi
 - do dialogu sboru přidáno tlačítko odeslat data na evidenci
 - přejmenování kategorie pro sklady provozních kapalin
 - stránka s výročím osob je doplněna o informaci jakého věku dosáhne člen v aktuálním roce
 - přidána možnost prodlužovat odbornosti, vč. archívu všech prodloužení odborností
 - při zápisu činnosti mládežníků se zobrazují nyní pouze členové, kteří spadají do příslušné věkové kategorie
 - při zápisu jízd je nyní možné používat desetinou čárku u hodnot tachometru
 - rozšíření vstupních zdravotních prohlídek. Nyní je možné vybrat zda bude u vstupní prohlídky lékař posuzovat, zda je člen schopný práce výškách/s motorovou pilou/jako NDT. Lékář následně může tuto schopnost potvrdit či vyvrátit.
 - do technické služby přidány kategorie prostředků týkající se požárního sportu
 - při importu dat z evidencesdh se nyní importují i informace o důvodu ukončení členství

Další informace
1, Pro uživatele programu na internetu bylo přidáno zabezpečení HTTPS, které zvyšuje ochranu dat živatelů.
2, Upozornění: Uživatelé, kteří spouštějí program z pracovní plochy svého PC, pod ikonou zástupce Google, nepracují na internetu. Není tomu tak. Pokud chtějí pracovat na internetu, tak v horním řádku ( kde se zadává www adresa) musí mít uveden název svojí jednotky. Data z PC lze na internet přenést.
3, Zpráva o zásahu: v některých případech, kdy je četnost jízd vozidel větší, se řeší situace následovně. Po příjezdu na základnu strojník zapíše jízdu do zprávy o zásahu a může poté plynule zapisovat další jízdy do knihy jízd. Velitel, nebo pracovních chemické služby může následně vstoupit do zprávy o zásahu a dopsat do ní údaje, které spadají do jeho kompetence.
 

Verze: 6.0.52 (28.1.2015)

Novinky v této verzi
 - přidání hromadné činnosti členů do docházky v JSDH
 - u většiny činností ve správě prostředků je nyní možné zapisovat až 4 členy
 - přidána možnost zneaktivnit uživatelský účet
 - přidána možnost zapisovat provozní náplně k traktorům a sekačkám
 - při vytváření činnosit osoby u zásahu je tato činnost automaticky předvyplněna
 - do činnosti u zásahu přidána: 787 - použití termokamery
 - při zadávání činnosti sboru je nyní možné zadávat i minuty
 - úprava výpočtu členství osoby ve sboru/jednotce
 - jízdy a zprávy o zásahu jsou defaultně řazeny podle datumu sestupně
 - přidán export členů do csv
 - úprava importu dat z evidencesdh.cz (rozšířená kontrola pomocí ev. čísla člena, přesnější kontrola existence vyznamenání osoby)
 

Verze: 6.0.51 (7.1.2015)

Vážení uživatelé programu KPO 6,

přejeme Vám do roku 2015, aby se Vám všem splnila Vaše přání a očekávání.
Budeme se i nadále snažit program upravovat tak, aby vyhověl Vaším přáním a požadavkům.
Jste to převáženě vy, uživatelé a vaše připomínky. kteří dáváte programu nový rozměr.
Děkujeme Vám za spolupráci, a také za Vaší prospěšnou činnost, kterou vykonáváte pro naši společnost. Vaše úsilí je často nedoceněné, ale hasiči po staletí pomáhají každému, kdo potřebuje pomoci. Za to Vám náleží ještě jednou velké poděkování.
Přejeme Vám všem hezký rok 2015.

Kolektiv autorů Kanceláře pro obec.

Novinky v této verzi
 - přidán nový typ prostředku vysoušeč
 - přidána monžnost zadávat více znaků ke kalibračním a revizním číslům protokolu
 - do výběru typu jednotek prostředků přidána možnost litry
 - do tisku pen. deniku přidány informace o aktuální kategorii
 - přidána možnost zvolit si interval technických kontrol
 - přidán parametr váhy u přívěsů
 - v hromadných emailech se zobrazují pouze osoby s emailem, a taky jejich email
 - přidána možnost vybrat všechny adresáty hromadného emailu najednou
 - přidány jednotky u požitých hasiv při vyplňování zprávy o zásahu
 

Verze: 6.0.50 (10.12.2014)

Vážení zákazníci,
Za poměrně krátkou dobu jsme pro Vás připravili 50 aktualizací. Část z nich byly naše vylepšení. Další část vyplnily legislativní úpravy a poměrně značnou část jsme věnovali vašim návrhům na vylepšení programu. Více než 200 vylepšení znamená, že je to Váš program, který si modelujete a vyvíjete sami.
 
Přejeme vám hezké prožití Vánočních svátků a v roce 2015 ať se vám plní vaše přání.
Tým pracovníků programu Kancelář pro obec.

Novinky v této verzi
 - přidána možnost tisknout historii aktivit člena
 - přidána možnost zapsat k vozidlu paramtr vody o hodnotě 3200 l
 - při načítání dat z programu evidence SDH nyní v programu KPO6 evidujeme všechny odhlášené členy sboru

Verze: 6.0.49 (3.12.2014)

Novinky, soutěž a nabídka v této verzi

 - !!!! VELKÁ VÁNOČNÍ SOUTĚŽ pouze v našem programu o nejnovější typ přilby GALLET F1  XF !!!!  -  Více v sekci NABÍDKA od našeho partnera MSA The Safety Company.

- Další náš partner Ústřední hasičská škola v Jánských Koupelích - http://www.uhs.cz/ - má pro vás zajímavou nabídku  - Univerzita hasiče. Tato nabídka stojí za shlédnutí.


 - přidána možnost definovat odesílatele při hromadném odesílání emailu
 - do tisku záznamů pen. deníku přidány informace o počážečním stavu, aktuálním stavu a celkovém přehledu o příjmech a výdajích
 - přidána možnost měnit kategorii položky v peněžním deníku
 - přidán typ prostředku osobní vozidlo
 - automatické skrytí prázdných sloupců při tisku
 - úprava vzhledu tisku periodických kontrol

Verze: 6.0.48 (30.9.2014)

Novinky v této verzi
 - oprava drobných chyb (tisk periodických kontrol, zápis max. rychlosti u vozidel, ...)
 - odstranění datumu revize z prodýcháváním láhví
 - na stránku se zdravotníma prohlídkama přidána informace o datumu další prohlídky
 - u čerpadel je nyní možné evidovat informace o motohodinách
 - Firma MSA slaví 100 let a na měsíc Říjen v akci rozděluje 100 přileb Gallet zdarma. Více v sekci nabídka

Verze: 6.0.47 (27.8.2014)

Novinky v této verzi
 - oprava drobných chyb (oprava výpočtu příští jízdy, ...)
 - u osob v SDH lze nyní zadat datum vstupu do SHČMS
 - přidáno řazení událostí k řešení
 - rozšířená správa vozidel (přidány políčka pro: malý a velký techničák, tažné zařízení, pojištění, typ majáku počet míst k sezení a datum platnosti zelené karty)
 - přidán hlídáček pro platnost zelé karty
 - do karty člena přidána kolonka s informací zda je člen voják ZVS
 - rozšíření tisku karty člena SDH

Verze: 6.0.46 (22.7.2014)

Novinky v této verzi
 - při importu dat z evidencesdh.cz se překlápí i informace o telefonu a emailu
 - u čerpadel je nyní možné evidovat informace o motohodinách

Verze: 6.0.45 (17.7.2014)

Novinky v této verzi
 - oprava drobných chyb (zobrazování funkcí osob v pohotovosti, vícenásobné zobrazování ukázkové jednotky JSDH, oprava nahrávání velkých záloh, oprava nahrávání dat z evidencesdh.cz,  ...)
 - sekce nabídka byla rozšířena o položku "Partneři" - naším prvním partnerem je společnost MSA The safety company
 - rozšířený tisk provozního deníku vozidla
 - do základních prostředků informační služby přidán typ prostředku dalekohled
 - u jízd (plavby) lodi není povinné zadávat počet km, naopak přibyla možnost evidovat motohodiny
 - přidána stránka s výpisem použití přívěsů
 - při vytváření záloh je možné zvolit zda mají být přidány i soubory (obrázky, dokumenty, tisky) či nikoliv
 - u vozidel přidána možnost evidovat zda mají tachograf vč. hlídání a zapisování revizí tachografů co pět let

Verze: 6.0.44 (24.6.2014)

 Novinky v této verzi
 - oprava drobných chyb (zobrazování funkcí na stránce s výpisem členů, rozcestník...)
 - přidáno řazení do výpisu jednotek (změnit jednotku)
 - na stránku s nápovědou přidán odkaz na nápovědu na ikpo.cz
 - do hlavičky zprávy o zásahů přidána informace o počtu zásahů
 - na úvodní stránku přidány informace o poslední činnosti
 - přidána možnost zapisovat činnosti okrsku vč. organizační sktruktury okrsku
 - do dokumentů ke stažení v JSDH přidána zřizovací listina sboru dobrovolných hasičů obce
 - tisk ZOZ rozšířen o počet km u jízd vozidel
 - do záloh programu přidány i nahrané obrázky, vytvořené dokumenty a tisky
 - u činnosti osoby u zásahu je nyní možné určit, které láhve byly použity
 - prodýchávání rozšířeno o použitou masku a nosič
 - přidány stránky s informacemi o používání masek a nosičů
 - přidána možnost odeslat zprávu z činnosti sboru/okrsku emailem všem členům organizační složky

Verze: 6.0.43 (29.5.2014)

 Novinky v této verzi
 - oprava drobných chyb (zobrazování záznamů z ukázkové jednotky pro JSDH, ...)
 - přidáno tlačítko pro přenos dat z evidencesdh.cz do dialogu pro správu sboru
 - tisk ZOZ rozšířen o řidiče a spolucestující u techniky u zásahu

Verze: 6.0.42 (26.5.2014)

 Novinky v této verzi
 - oprava drobných chyb (prostředky v událostech k řešení, ...)
 - rozšíření tisku zprávy o zásahu o věcnou a materiální pomoc

Verze: 6.0.41 (20.5.2014)

 Novinky v této verzi
 - oprava drobných chyb (výpis čerpadel, ...)
 - přidána možnost nastavit periodu hlídání kontrol, revizií a kalibrací co 12 let
 - u prostředků typu kálové čerpadlo je nyní možné zadávat typy zkoušek čerpadel
 - rozšíření správy zápisu činností v SDH

Verze: 6.0.40 (14.5.2014)

Novinky v této verzi
 - oprava zobrazování datumu platnosti licenčních klíčů

Verze: 6.0.39 (13.5.2014)

Novinky v této verzi
 - oprava drobných chyb (export z Internetové verze do PC verze ...)
 - přidán tisk revize, kalibrace a kontroly prostředku
 - v kartě jednotky je nyní možné zaškrtnout zda se jedná o jednotku podniku
 - u uzávěrek přidána možnost definovat konečný stav PHM
 - přidán rozšířený import dat z evidenceSDH.cz

Verze: 6.0.38 (31.3.2014)

Novinky v této verzi
 - opravy drobných chyb (oprávnění na úvodní stránce, zobrazování loga na úvodní stránce, ... )
 - přidán tisk plánu činnosti jednotky/sboru
 - doplnění úvodní stránky o nápovědu
 - v kartě sboru je možné upravovat o jaký typ sboru se jedná
 - přidáno automatické předvyplňování funkce osob u zásahu
 - do definice míst výjezdu a příjezdu doplněn atribut "Předdefinovaná hodnota" (místo označené tímto atributem se bude automaticky předvyplňovat do míst příjezdu/výjezdu)

Verze: 6.0.37 (20.3.2014)

Dobrý den,
Součásti této aktualizace je i nová úvodní stránka, která slouží k rychlejší orientaci v programu.  Další důležité vylepšení je správa dokumentů. Nachází se v sekci Dokumentace – Správa dokumentů, kde si můžete evidovat veškeré dokumenty i ty, které nevytváří program KPO. Současně můžete sledovat dobu jejich platnosti. Zpráva o činnosti byla vytvořena jako samostatný modul v dokumentech.

Novinky v této verzi
 - oprava drobných chyb (hlídáček pro expiraci prostředků, poznámka u plnění TL, členové požárního sportu ...)
 - upravený tisk školení (schován datum tisku)
 - rozšířené políčko pro definici témat školení jednotky
 - zpráva o činnosti se nyní nachází na samostatné stránce
 - úprava záhlaví tisku seznamu členů (do záhlaví přidán název jednotky)
 - úprava tisku výpisů seznamu v případě, že má seznam definovaný malý počet sloupečků
 - přidána možnost definovat posádku vozidla přímo v jízdě v dialogu zásahu
 - úprava odborností (zástupce velitele a velitel družstva se již nezobrazují, "velitel jednotky" je nyní označen jako "velitel")
 - přidána možnost evidovat dokumentaci (vkládání vlastních dokumentů, hlídání platnosti dokumentů atd, archivace dokumentů)
 - přidána možnost definovat vlastní typy dokumentů
 - přidána možnost "Vložit dokument do správy dokumentů" ze stránky seznamu tisků
 - seznam tisků přesunut do kategorie "Dokumentace"
 - vytvořené nové úvodní strnáky pro SDH a JSDH
 - do typu jízd přidán typ jizdy: "Náhradní kondiční jízda"
 - úprava záhlaví programu (schováno nastavení a nápověda)
 - v SDH přidán typ členství: hostující člen
 - v plánu sboru se v kolonce "Určeno pro" vybírá ze sesnamu skupin členů pro SDH
 - z karty člena SDH schována informace o sportovním zařazení
 - v SDH se již nezobrazuje informace o tom, zda je člen řidičem ve sboru
 - v SDH přejmenování strojní a technické služby na strojní a technické prostředky
 - úprava seznamu skupin organizačních složek SDH
 - v SDH přidána možnost zadávat záznamy z "Celoroční činnosti dorostu"
 - v SDH nadefinovány nové odbornosti

Verze: 6.0.36 (6.2.2014)

Novinky v této verzi
- oprava drobných chyb (výbis odborností podle členů, zdvojení osob se stejným příjmením ...)
 - úprava opravnění, aby uživatel při správě viděl pouze uživatele z jednotek, ke kterým má přístup
 - přepsání hlídáčku "Testování láhví" na "Kontrolu láhví"
 - u zdr. prohlídek není nyní povinné zapisovat datum kontroly (takto zapsané prohlídky se nezapočítávají do hlídáčků)
 - úprava hlídáčku tak, aby neupozorňovaly na prostředky mimo provoz
 - školení jednotky může nyní provádět i osoba mimo jednotku
 - do seznamu pojišťoven přidána Revirní bratrská pokladna
 - úprava nastavování uživatelských účtů (v případě zaškrtnutí podřazené sekce, se automaticky zaškrtne hlavní oprávnění dané sekce)
 - přidána možnost zaškrtnout, které typy zkoušek u čerpadel je potřeba hlídat
 - zpráva o činnosti se nyní zprávně zobrazuje v seznamu posledních událostí

Verze: 6.0.35 (29.1.2014)

Novinky v této verzi
 - oprava drobných chyb (tisk zprávy o činnosti jednotky ...)
 - přidán nový typ obecného oprávnění ("přístup ke všem jednotkám")
 - přidán popis k zadávání odborností
 - zpráva o činnosti je nyní odvozena od celkové zprávy o zásahu (doposud vytvořené zprávy o činnosti nebudou nadále fungovat)

Verze: 6.0.34 (28.1.2014)

Novinky v této verzi
 - oprava drobných chyb (mazání akumulátorů, tisk karty člena v SDH, filtrování ZOZ, výměna láhví, editace zaměstnavatele, zobrazování a tisk výplatnice, řazení osob ...)
 - upraven hlídáček kondičních jízd: 10km je nyní povinných pouze v případě, že důvod jízdy je kondiční jízda.
 - rozšíření správy úkolů (možnost rozšířeného zadávání úkolu, komunikace členů v rámci úkolu, vyhodnocení práce členů na úkolu)
 - přidán nový typ prostředků - fotoaparát
 - do výpisu jízd přidán sloupeček s informací, ve kterém roce byla jízda provedena
 - do výpisu ZOZ přidán sloupeček s informací, ve kterém roce byla ZOZ provedena
 - k většině činností ve správě prostředků přidána možnost vybrat dvě osoby, které se podílely na provedení činnosti
 - do seznamu osob přidán datum příští zdr. prohlídky
&nb