Pomáháme Vám

Protože z vlastní zkušenosti víme,  jak je práce hasičů náročná a velmi záslužná pro spoluobčany, rozhodli jsme se Vám také pomoct.  Zvlášť u menších jednotek se již nenajdou v rozpočtu peníze pro nákup potřebných věcí, protože velmi často hasiči veškeré prostředky a svůj volný čas věnují na chod a údržbu hasičárny a techniky. Někdy se velitelé setkávají s neoprávněným nepochopením u svých starostů při požadavku na koupi programu. Proto dáváme jako podporu hasičské práce program Kancelář pro obec 6 zdarma.

Jako první obdrží program zdarma hasiči z Klučova (okres Kolín), kteří díky 1628 brigádnických hodin opravili svou hasičárnu. Více se můžete dočíst v novinách...O dalších sborech, kterým poputuje zdarma program Kancelář pro obec 6, již budete rozhodovat sami. Napište nám, pokud víte o někom, kdo by si zasloužil tento užitečný program. Může se jednat jak o sbor Vašich kolegů, nebo i Váš. Na stránkách poté zveřejníme Vaše příběhy a podle Vašeho hlasování každý měsíc dáme zdarma program Kancelář pro obec 6.