Připravujeme

Pro JSDH
 - Záznam společných aktivit (brigády, společenské akce atd. )
 - Připravujeme vylepšení komunikace mezi jednotlivými uživateli programu prostřednictvím textových zpráv
 - Rozšířená správa pohotovostí a docházek

Pro SDH
 - Ve spolupráci s vedoucími mládeže připravujeme kroniku pro hru Plamen

Pro SDH i JSDH
 - Kronika činnosti JSDH/SDH

Ovládání programu
 - Možnost definovat si vlastní záložky (oblíbené stránky v programu)