SDH

Vážení hasiči,
 v letošním roce slavíte významné výročí. Vaši předkové před 150 lety  založili první hasičské sbory s cílem pomáhat bližnímu svému.  Tato ušlechtilá myšlenka vydržela dodnes a Vy jste jejími nositeli. Je na Vás aby jste udržovali a chránili toto ušlechtilé poselství a předali je  budoucím generacím.
 Na počest 150. výročí a  jako poděkování hasičům za jejich záslužnou práci darujeme v letošním roce ZDARMA všem sborům dobrovolných hasičů program, který eviduje jejich činnost, vytváří dokumenty, spravuje záznamy o soutěžích, mapuje práci s mládeží, vytváří historické dokumenty, a další. Jedná se o modul pro SDH, jež je součásti  programu  Kancelář pro obec 6., který  se skládá  z dalších modulů  pro JSDH a OBEC.
Zde si můžete program pořídit. 
Děkujeme za Vaši pozornost

Složení jednotlivývh modulů programu.

Činnost SDH

 • Plán činnosti na rok
 • Zadávání  a správa úkolů
 • Aktuální stav SDH
 • Události k řešení

Historická technika

 • Historie techniky
 • Opravy techniky

Osobní informace

 • Seznam členů
 • Členství a funkce
 • Odbornosti
 • Vyznamenání
 • Výstrojní karta člena

Inventarizace

 • Seznam prostředků
 • Inventarizace prostř.

Peněžní deník

 • Pokladna
 • Banka
 • Sledování jednotlivých akcí
 • Správa příspěvků

Sport

 • Požární sport
 • CTIF
 • TFA
 • Ostatní činnost

Správa techniky

 • Seznam techniky
 • Správa techniky

Správa dokumentů

 • Seznam všech dokumentů
 • Hlídání aktuálnosti dok.
 • Vložení text.dokumentace

 Výbor SDH

 • Správa činnosti výboru
 • Správa činnosti všech složek
 • Aktiv zasloužilých hasičů

Kronika

 • Sledování činnosti sboru

Mládežníci

 • Plamen
 • Přípravka
 • Mladší žáci
 • Starší žáci
 • Dorost

Ostatní

 • Nabídky pro činnost