Program pro SDH zdarma

Program pro SDH zdarma

Varianta INTERNET *
zdarma bez DPH
zdarma s DPH

* Varianta INTERNET - program je přístupný na internetu pod jménem a heslem. Možnost přístupu více uživatelů najednou. Automatická záloha Vašich dat.


img

Modul pro SDH

Co program umí a pro koho je určen:
Starosty sboru – Má celkový přehled o práci v SDH,  může provádět zápisy ze schůzí porad apod.

Osoby mající na starosti evidenci členů – kompletní evidence členů včetně odborností, funkcí a vyznamenání. Lze překlopit data z členské evidence SHČMS. – možno vložit fota členů sboru

Pokladníky sboru – Nově vylepšený pokladna, i banka, lze vést celkově i jednotlivé skupiny operací. Např  položka ples se může vést samostatně a přitom se zobrazuje  i v celkovém účtu. Lze převádět peníze z banky do pokladny a naopak.

Členy mající na starosti inventář, majetek sboru – Kompletní evidence všech položek včetně místa uložení, snadné inventury

Vedoucí mládeže – modul na správu práce s mládeží

Družstva přípravek – program pro práci s hasičským potěrem . evidence docházky a soutěží

Družstva soutěžící ve hře plamen – program pro evidenci hry Plamen

Družstva soutěžící v požárním sportu , dorost, muži, ženy dopodrobna vypracovaný modul na správu soutěží,  zaznamenání jednotlivých disciplín, časy členů, fota, historie

Družstva soutěžící v CTIF program pro disciplíny CTIF, fota, historie

Jednotlivci soutěžící v TFA – program pro závodníky soutěžící v této disciplíně. Historie, fota

Osoby mající na starosti historickou techniku