Plná verze pro JSDH/obec/SDH

Plná verze pro JSDH/obec/SDH

Varianta INTERNET *
3 900,00 Kč bez DPH
4 719,00 Kč s DPH

* Varianta INTERNET - program je přístupný na internetu pod jménem a heslem. Možnost přístupu více uživatelů najednou. Automatická záloha Vašich dat.


Co umí program pro JSDH

 • Generuje a tiskne dokumenty - vyžadované legislativou, pro kontrolní orgány, řídící pracovníky města/obcí, jednotlivé členy jednotky/sboru, propagační materiály, historický souhrn činnosti jednotky, členů i techniky
 • Eviduje členy, techniku, prostředky, inventář
 • Hlídá termíny kontrol, oprav, zkoušek, revizí, kalibrací
 • Upozorňuje vybrané členy na jejich plnění úkolů v programu, emailem
 • Zobrazuje v programu aktivitu jednotky, členů, techniky za jakýkoliv vybraný časový úsek
 • Umí uložit a vyhledat prostředky podle - místa uložení, podle svěřené osobě, podle druhu služby, podle ceny do několika úrovní až do konkrétní poličky do konkrétního automobilu nebo regálu
 • Umí vytvořit tisk podle úprav uživatele
 • Umí vám zabezpečit podporu při zdokumentování činnosti vaší jednotky/sboru

Co umí program pro SDH

 • Generuje a tiskne dokumenty - vyžadované interními nařízeními , pro kontrolní orgány, pro členy sboru, propagační materiály, historický souhrn činnosti jednotky.
 • Eviduje členy, techniku, prostředky, inventář.
 • Upozorňuje vybrané členy na jejich plnění úkolů v programu, emailem.
 • Zobrazuje v programu aktivitu jednotky, členů, techniky za jakýkoliv vybraný časový úsek
 • Inventury - umí uložit a vyhledat prostředky podle - místa uložení, podle svěřené osobě,
 • Umí vytvořit tisk podle úprav uživatele
 • Umí vám zabezpečit podporu při zdokumentování činnosti vaší jednotky/sboru